Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Καλά θα 'ταν..


Η ενότητα είναι η Λύση"Ο σκοπός οπού απ’ αρχής κόσμου οι άνθρωποι εσυμμαζώχθησαν από τα δάση την πρώτην φοράν, διά να κατοικήσουν όλοι μαζί, κτίζοντες χώρας και πόλεις, είναι δια να συμβοηθώνται και να ζώσιν ευτυχισμένοι, και όχι να συναντιτρώγονται ή να ρουφά το αίμα τους ένας."

Ρήγας Φεραίος, 1757-1798, Εθνομάρτυς

On Pinterest!

On Instagram!