Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Η γειτονιά μας χιονισμένη" Χιονίζει ο Γενάρης, χαίρεται ο αλωνάρης" λέγανε οι γιαγιούλες μας, παλιά.... 
                                               Καλή εβδομάδα να έχουμε!!


" Χιονίζει ο Γενάρης, χαίρεται ο αλωνάρης" έλεγε η γιαγιάκα μου παλιά.... 
Καλή εβδομάδα να έχουμε!!

On Pinterest!

On Instagram!