Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

«Όλες οι δυστυχίες του ανθρώπου απορρέουν απ’ την ανικανότητά του να καθίσει σ’ ένα δωμάτιο μόνος και σιωπηλός». Πασκάλ
Βίκτωρ Ουγκώ: Οι Αθλιοι


Νέο απόκτημα στην βιβλιοθήκη μου, από το παλαιοπωλείο της γειτονιάς! Και φυσικά το ξαναδιαβάζω.. Τόσο τραγικά επίκαιρο πάντα...

(Οι Άθλιοι περιλαμβάνουν μία σειρά ιστοριών, συνδετικός άξονας των οποίων είναι αυτή του πρώην καταδίκου Γιάννη Αγιάννη, γνωστού στη φυλακή με τον αριθμό 24601, ο οποίος γίνεται μία δύναμη του καλού πάνω στη γη, χωρίς όμως να μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν του.) 

(Εικόνα της Τιτίκας από τον Εμίλ Μπαγιάρντ, από την πρώτη έκδοση των Αθλίων (1862)  )

On Pinterest!

On Instagram!