Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Καλό απόγευμα!


"Ελκυστικά είναι τα χείλη που  χαμογελούν με καλοσύνη"
                         Audrey Hepburn  

On Pinterest!

On Instagram!