Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Σκέψεις...


Δέχομαι και αγαπάω τον εαυτό μου, ακόμα κι όταν κάνω λάθη. 
Κι ακριβώς επειδή με αγαπώ, από το λάθος,  μαθαίνω και προχωρώ.
Ε. 💗


On Pinterest!

On Instagram!