Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Καλημέρα


"Γενναίος γίνεται όποιος από βαθειά κινείται αγάπη
και μεγαλόψυχος εκείνος 
που στο λίγο αρκείται
Κι αυτός που δεν επόθησε 
να γίνει πρώτος
του κόσμου όλου οδηγητής θε νά 'ναι"
Λάο Τσέ

On Pinterest!

On Instagram!