Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Ελεγχος συμπτωμάτων για σας και την οικογένειά σας

Βρείτε τι έχετε με ένα κλικ εδώ: http://www.iatronet.gr/symptom-checker/
Ομως θυμηθείτε: Αυτό το εργαλείο δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι υποκατάστατο για την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ποτέ μην αγνοήσετε επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές βασιζόμενοι σε κάτι που έχετε διαβάσει στο iatronet.gr. Αν έχετε έκτακτη ιατρική ανάγκη καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή καλέστε το 166.  

On Pinterest!

On Instagram!