Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

ΚαλημέραΚαφεδάκι και ουζάκι στα Κάστρα! (Θεσσαλονίκη)
Eπιλογές υπάρχουν πάντα ακόμη κι αν μείνεις στην πόλη το Σαββατοκύριακο.. Καλή διάθεση χρειάζεται κι "έξω καρδιά" 😉

On Pinterest!

On Instagram!