Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Μ. Τετάρτη
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου/ Κείμενο - Λιμπρέτο: Νίκος Γκάτσος
Από το άλμπουμ: "Μέρες Επιταφίου" 

On Pinterest!

On Instagram!