Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Γ.Ρίτσος: Η σονάτα του σεληνόφωτος

"...Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα,
μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο.

Τό ξέρω. Τό δοκίμασα. Δέν ὠφελεῖ.
Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου..."On Pinterest!

On Instagram!